Nieuwe mentoren voor begeleiding van vluchtelingen

Wanneer:
28 november 2017
Tijdsduur:
6 maanden
Trefwoorden:
vluchtelingen, andere cultuur, administratie, begeleiding
Zichtbaarheid:
alle gebruikers

Nieuwe mentoren voor begeleiding van vluchtelingen

Welzijnskwartier Medelanders zorgt voor de eerste opvang en verdere begeleiding van statushouders in de Gemeente Katwijk. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en zich in de Gemeente Katwijk komen vestigen. Deze opvang en begeleiding doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers.

Voor ons mentorproject zoeken wij nieuwe vrijwilligers. Als mentor bent u nauw betrokken bij een medelander en spreekt hem/haar één keer in de twee weken op het kantoor van Welzijnskwartier of bij de medelander thuis. U begeleidt en coacht bij allerlei praktische zaken en stimuleert hem/haar deel te nemen aan activiteiten van Welzijnskwartier of daarbuiten, zodat iemand zijn weg weet te vinden in Katwijk en deel gaat nemen aan de samenleving. Voor de medelander bent u een belangrijke "sleutelfiguur" naar de Nederlandse samenleving met haar gewoonten en gebruiken. Eén keer in de maand vindt er een mentoroverleg plaats en heeft u contact met andere mentoren.

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk als mentor bij Welzijnskwartier Medelanders, stuur dan een email naar marinazandvliet@welzijnskwartier.nl.
of neem telefonisch contact op met Welzijnskwartier, afdeling Medelanders 071-4033323.
Ik zie uit naar uw reactie!

Met hartelijke groet,

Marina Zandvliet
Sociaal werker

Welzijnskwartier

aangepast: 11 jan, 2018
triangle Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.